Birinci Yılında Yeni Yatırım Teşvik Sistemi Değerlendirmesi  
 

BİRİNCİ YILINDA YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ DEĞERLENDİRMESİ

25 YILLIK TECRÜBESİ İLE KONYA TEŞVİK DANIŞMANLIK

YENİ YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ İLE GELEN AVANTAJLARDAN YARARLANMANIZ İÇİN

ANKARA ve Konya ofisleri ile HİZMETİNİZDE..

Tüm Türkiye’ye hizmet vermekteyiz…

Bizimle görüşmeden karar vermeyiniz=>

Tel : 0332 251 8585

Teşvik sistemimizin yürürlüğe girdiği 19 Haziran 2012’den bugüne kadar 4 bin 840 yatırım projesi için belge düzenledik. Bu yatırımlar kapsamında 76 milyar Liralık harcama yapılması öngörülüyor. Öngörülen istihdam sayısı ise yaklaşık 178 bin. (177.792)


Bir önceki yılın aynı dönemine göre, yatırım projesi sayısında yüzde 22, yatırım harcaması tutarında yüzde 62, öngörülen istihdamda ise yüzde 59’luk bir artış var.


Yatırım başına düşen harcama tutarı 11,8 milyon Liradan 15,7 milyon Liraya çıkmış. Benzer şekilde, bir yatırımda ortalama 28 yeni istihdam yaratılırken, son dönemde gerçekleştirilmeye başlanan yatırımlar ortalama 37 kişilik ilave istihdam yaratıyor. Açıkça görülüyor ki; özel sektörümüz tarafından gerçekleştirilen yatırımlarda ölçek büyüdü. Görüyorum ki; yatırımcılarımız da benimle aynı fikirde: kimse frene basmamış!


Bu arada, ihracat kredilerinde de artış olduğunu ayrıca belirtmek istiyorum. Bu yılın Nisan ayı itibarıyla “İhracat Kredileri” yüzde 8,1 artışla 44 milyar TL’ye;  “İhracat Garantili Yatırım Kredileri” ise yüzde 84,3 artışla 2,1 milyar TL’ye yükselmiş durumda.


Bu ne demek? Türkiye, ihracat odaklı büyüme modelini benimsemiş, ihracat odaklı yatırımlara daha çok yönelmiş demek. Geçtiğimiz yıl net ihracat %2,2’lik büyümemize 4,1 puan katkı sağlamıştı. Bu yılın ilk çeyreğinde maalesef, aynı etkiyi görebilmiş değiliz. Ama bu yıl sonu için hedeflediğimiz 158 milyar dolarlık ihracatımızın yüzde 4’lük büyümemize çok önemli katkı sağlayacağından hiç şüphem yok.


Evet, yeni teşvik sistemimize geri dönecek olursak; 268 adet (%38 artış) uluslararası sermayeli yatırım için teşvik belgesi düzenlediğimizi görüyoruz. Bu belgelerdeki sabit yatırım tutarı 10,5 milyar Lira. (%62 artış) Uluslararası sermayeyi ülkemize çekebilmek için en büyük silahımız “Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki Uygulaması”. Bu kapsamda düzenlediğimiz 19 teşvik belgesinin 12’si uluslararası sermayeli yatırımcılar adına düzenlendi.


Uygulama sonuçlarına teşvik sistemlerimiz bazında ayrı ayrı bakacak olursak; düzenlediğimiz belgelerin yüzde 56’sını bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında verdiğimizi görüyoruz. Büyük ölçekli yatırım projesi biraz önce söylediğim gibi 19 adet ki; bu rakam önceki yıl yalnızca 4’tü.


Bu projeler içinde motorlu kara taşıtı imalatı ve makine teçhizat imalatı yatırımlarının ağırlıklı olduğunu söyleyebiliriz. Rakamlar çok şükür artıyor ancak vurgulamak istediğim daha önemli bir şey var: Teşvik uygulamalarına göre dağılımın yapısı değişiyor.


Dikkat edecek olursanız önceki dönemde ağırlıklı olarak genel teşvik adını verdiğimiz uygulama kapsamında belge düzenliyorduk. Ancak bugün geldiğimiz noktada Bölgesel teşvik uygulamaları ağır basıyor.


Ne demek bu? Türkçesi: Yatırımlarımızın niteliği iyileşiyor. Çünkü bölgesel teşvik dediğimiz uygulamada seçilmiş sektörler var ve her bir sektör için aradığımız belirli bir yatırım ölçeği var. Dolayısıyla, nitelikli yatırım projelerinin toplam projeler içindeki payı yükselmiş.


Stratejik yatırımlar da bugün itibarıyla 7’ye ulaşmış durumda. Sadece bu 7 proje kapsamında 9 milyar Liralık yatırım harcaması yapılacak. Arkadaşlarımızın üzerinde inceleme yaptıkları projeler de var ancak henüz sonuçlanmadıkları için tabloya yansıtmadık. Bu yatırımlar, sistemi kurgularken hedeflediğimiz gibi, ülkemizin ithalat bağımlılığının azaltılmasına katkı sağlayacak projeler.


Düzenlediğimiz belge adedinin sektörel dağılımına baktığımızda, imalat sektörünün 3.001 teşvik belgesi (%62 pay) ile ilk sırada, hizmetler sektörünün 1.320 teşvik belgesi (% 27) ile ikinci sırada yer aldığını görüyoruz.


Yatırım tutarı açısından ise yaklaşık 36 milyar TL ile imalat sektörü başı çekerken; 17.5 milyar TL ile enerji sektörü ikinci sırada yer aldı.


Bölgesel açıdan ise 1.766 adet teşvik belgesi ve 32,8 milyar TL ile 1. bölgemiz ilk sırada. Bu bölgemizi 797 teşvik belgesi ve 11,7 milyar TL’lik yatırım tutarı ile 2. bölgemiz takip ediyor.


İstihdam rakamlarına baktığımızda; 69 bin 248 kişi ile 1. bölge ve 27 bin 465 kişi ile 6. bölge ilk iki sırayı paylaşıyor.

Önceki yılla bir kıyaslama yaptığımızda; tüm sektörlerde belge adedi ve yatırım tutarında önemli artışlar kaydedildiği anlaşılıyor. Sadece enerji projelerinde adet bazında küçük bir düşüş olsa da, yatırım tutarı açısından enerji sektöründe gerçekleştirilecek yatırımlar yüzde 28 artış gösterdi.


Ancak asıl çarpıcı olan nokta, imalat sektöründe gerçekleştirilecek proje sayısının yüzde 25 artarken, yatırım harcamalarının yüzde 116 artması. Yani, yatırımcılarımız daha büyük ölçekli yatırımlara yönelmiş. Bu da bizi ziyadesiyle mutlu ediyor.


Vurgulamak istediğim bir diğer husus; öncelikli yatırım konuları arasına dahil ettiğimiz madencilik sektöründe yapılacak yatırım tutarının %389 artması. (Sabit yatırım tutarı: 6,2 milyar TL) Ülkemizin doğal yer altı zenginliklerinin ekonomiye kazandırılması noktasında teşvik sistemi önemli ölçüde etkili olmuş görünüyor.


Mayıs ayında yaptığımız kömür yatırımlarına yönelik düzenlemenin etkisiyle, önümüzdeki dönemde sektör yatırımlarında daha da büyük artışlar bekliyoruz.


Yeri gelmişken öncelikli yatırım konuları arasında yer alan “eğitim sektörüne” yönelik yatırımlardaki müthiş ilerlemeden de bahsetmek istiyorum: Özel sektörümüz tarafından gerçekleştirilecek okul öncesi, ilk, orta ve lise eğitim yatırımlarına Türkiye’nin neresinde yapılırsa yapılsın 5. bölge destekleri sağladık. Çok şükür; önceki yıl 53 olan eğitim yatırımı sayısı bugün itibariyle 259’a yükselerek, tam 5 katına çıkmış durumda.  


Gelelim üzerinde en çok durduğumuz konulardan biri olan bölgesel dağılıma…Ekranın üst bölümünde gördüğünüz tabloda; belge adedi, sabit yatırım tutarı ve istihdam bazında geçen yıla göre yüzdelik artışlar, her bir bölge için ayrı ayrı yer alıyor. Tek tek baktığımızda:


1. Bölgede yeni Yatırım Teşvik Sistemi gelişmeleri:        

Belge Adedinde %28 artış (1.385’ten 1.776’ya)

Sabit Yatırımda %70 artış (19,3 milyar TL’den 32,8 milyar TL’ye)

İstihdamda %59 artış (43.470’den 69.248’e)

 

2. Bölgede yeni Yatırım Teşvik Sistemi gelişmeleri:     

Belge Adedinde %2 düşüş (814’ten 797’ye)

Sabit Yatırımda %15 artış (10,1 milyar TL’den 11,7 milyar TL’ye)

İstihdamda %16 artış (22.271’den 25.831’e)


3. Bölgede yeni Yatırım Teşvik Sistemi gelişmeleri:     

Belge Adedinde %26 artış (590’dan 742’ye)

Sabit Yatırımda %75 artış (5,9 milyar TL’den 10,3 milyar TL’ye)

İstihdamda %86 artış (12.098’den 22.543’e)

 

4. Bölgede yeni Yatırım Teşvik Sistemi gelişmeleri:     

Belge Adedinde %5 artış (496’dan 520’ye)

Sabit Yatırımda %40 artış (5,8 milyar TL’den 8,1 milyar TL’ye)

İstihdamda %31 artış (13.597’den 17.869’a)

 

5. Bölgede yeni Yatırım Teşvik Sistemi gelişmeleri:     

Belge Adedinde %25 artış (353’dan 440’a)

Sabit Yatırımda %39 artış (3,5 milyar TL’den 4,9 milyar TL’ye)

İstihdamda %42 artış (10.452’den 14.836’ya)

 

6. Bölgede yeni Yatırım Teşvik Sistemi gelişmeleri:     

Belge Adedinde %79 artış (321’den 575’e)

Sabit Yatırımda %269 artış (2,2 milyar TL’den 8,2 milyar TL’ye)

İstihdamda %183 artış (9.708’den 27.465’e)


Dikkatinizi çekmiştir: En yüksek artışlar 6. bölgemizde yaşanmış. Görüyorum ki; verilen cazip desteklere duyarsız kalmamışsınız.


Yeni dönemde iller arasındaki gelişmişlik farklarını azaltmak için 2 temel değişiklik yaptık: Bunların birincisi il grubu bazlı haritadan il bazlı haritaya geçiş.

İl grubu bazlı uygulamada heterojen bir yapı söz konusuydu. Örneğin; Kayseri, Sivas ve Yozgat illeri bölgesel teşvik haritasında 3. Bölgede yer alıyordu. Ancak, yatırımların daha avantajlı konumda olan Kayseri ilinde yoğunlaştığı noktasında eleştiriler vardı.

Nitekim, bu dönemde; düzenlenen belgelerin yüzde 62’si Kayseri, yüzde 11’i Sivas ve yüzde 17’si Yozgat’ta gerçekleştirilecek yatırımlara yönelikti. Ancak, il bazlı uygulamada, Kayseri 2. Bölgede, Sivas 4. Bölgede ve Yozgat 5. Bölgede yer aldı. Yeni dağılım ise Kayseri yüzde 48, Sivas yüzde 30 ve Yozgat yüzde 22 şeklinde gerçekleşti. Dolayısıyla, il bazlı sistemde yatırımlar daha homojen dağılmaya başladı.

Yaptığımız ikinci değişiklik ise gelişmiş bölgeler ile görece daha az gelişmiş bölgelere sağlanan destekler arasındaki makası açmamız. 5. ve 6. bölgelerde yapılacak yatırım projelerinde bir önceki döneme göre ciddi artışlar var. Bölgesel teşvik sistemimiz açısından incelediğimizde; 5. bölgede yapılacak bölgesel yatırımlarda yüzde 157, 6. bölgede yapılacak bölgesel yatırımlarda ise yüzde 246 artış söz konusu.


Bilhassa 6. bölgedeki bölgesel yatırımların toplam bölgesel yatırımlar içindeki payının yüzde 11’den yüzde 20’ye çıkmış olması son derece çarpıcı. Umuyorum ki; bölgeler arasındaki gelişmişlik farkı önümüzdeki dönemde daha da azalacak.

Şimdi gelelim yeni teşvik sisteminin en can alıcı noktasına, 6’nci Bölgeye…


Verdiğimiz destekler neticesinde, son bir yılda 6. bölgede gerçekleştirilmek üzere 8,2 milyar TL (%269 artış) tutarında 575 adet yatırım projesi (%79 artış) için teşvik belgesi düzenledik. Bu belgeler kapsamında yaratılacak istihdam 27 bin 465 kişi. (%183 artış)


Geçen yıl 6. Bölgede gerçekleştirilmek üzere Bakanlığımıza teşvik belgesi düzenlenmesi için yapılan müracaatlarda; yatırım projesi başına 30 kişi ilave istihdam öngörülürken bugün bu rakam 48 kişiye çıktı. Aynı şekilde; belge başına düşen yatırım tutarı 7 milyon TL’den 14.4 milyon TL’ye çıktı.


Çözüm sürecini yaşadığımız şu günlerde istihdamda yaşanacak artışlar bizim için çok değerli. Bakın biraz önce ilave 27 bin 465 genç işgücünden bahsettim. Umut ediyorum ki; artık gençlerimiz, iş aş umuduyla yerinden yurdundan olmayacak. Herkes doğduğu yerde doyma şansına sahip olacak.


Yatırım konuları açısından dağılıma baktığımızda; emek yoğun sektörler olan tekstil, turizm ve inşaat malzemeleri imalatı sektörüne yönelik yatırımların ilk 3 sırada yer aldığını görüyoruz.


Bildiğiniz gibi bölgedeki istihdam sorunun çözümüne katkı sağlamak için ağırlıklı olarak emek yoğun sektörlerde gerçekleştirilecek yatırımları bölgeye çekmeyi hedeflemiştik. Bunun için bölgeye ciddi istihdam destekleri verdik. Bu sayede, 6. bölgede yatırım yapan bir yatırımcı için asgari ücretin yükü yaklaşık yüzde 40 azaldı.


Biraz önce 27 bin 465 kişilik bir istihdamdan bahsettim. Ne mutlu ki; 2.800 kişilik istihdam yaratacak olan 16 adet proje, bugün itibarıyla tamamlandı ve işletmeye geçti.


Diğer taraftan; yeni sistemimizin 1 Ocak 2012 tarihinden itibaren geçerli olacağını, bu anlamda yatırımlarına başlamış olan yatırımcılarımızı mağdur etmeyeceğimizi ifade etmiştik. Bu koşuldaki 4 proje ile beraber 6. bölgemizde tamamlanmış yatırımlar 20’ye, istihdam sayısı da 3.106’ya ulaşmış durumda.  


Bu 20 firmamızı Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirdik. Dolayısıyla yarattıkları 3.106 ilave istihdam için istihdam desteklerinden faydalanmaya başladılar. 10 yıl boyunca firmalarımıza bu desteğimiz devam edecek.


Bir hususa burada dikkat çekmek istiyorum: Geldiğimiz noktada, diğer 5 bölgenin toplamında 11 yatırım projesi tamamlanmışken yalnızca 6. bölgemizde 20 proje tamamlanarak işletmeye geçti. Bu sonuç, 6. bölgeye getirdiğimiz dinamizmin en net göstergelerinden biri.


Bir önemli destek kalemimiz de faiz desteği kapsamında yaptığımız ödemeler…Son 1 yılda 208 firmamıza, kullanmış oldukları yatırım kredileri için toplam 2,4 milyon TL’nin üzerinde faiz desteği aktarımı yaptık. Bölgesel dağılıma baktığımızda; yine 6. bölgenin başı çektiğini görüyoruz. 6. bölgedeki 48 firma, toplam aktarım tutarının %28’i olan 687 bin TL’yi almışlar.


İnşallah, bu desteğimiz 6. bölge yatırımcıları için firma başına 900 Bin TL’ye ulaşıncaya kadar devam edecek.

Sevgili Diyarbakırlılar, görüyorum ki; yatırım projeleri, yatırım tutarları ve istihdam bakımından bölgede Urfa ile zirveye oturmuşsunuz.


Son bir yılda Diyarbakır’da gerçekleştirilmek üzere 102 yatırım projesini (%137 artış) destek kapsamına aldık. Bu yatırımlar kapsamında 741 milyon Lira (%224 artış) tutarında harcama yapılacak ve 4 bin kişilik istihdam (%218 artış) yaratılacak.


Artışlar gerçekten yüksek. Hepinizi teker teker tebrik ediyorum. İnşallah hep beraber çıtayı daha da yukarı taşıyacağız.

Diyarbakır’ın yanı sıra;

Yatırım projesi adedi bakımından; öne çıkan illerimiz ekranda gördüğünüz gibi Şanlıurfa (122 adet-%121 artış), Mardin (72 adet-%84 artış), Batman (63 adet-%215 artış) ve Van (58 adet-%16 artış) 

Yatırım tutarı bakımından; Mardin (2,8 milyar TL-%1.162 artış), Bingöl (1,1 milyar TL-%1.468 artış), Muş (824 milyon TL-%249 artış) ve Şanlıurfa (799 milyon TL-%118 artış) başı çekiyor.

İstihdam da dağılım, Şanlıurfa (7.621 kişi-%511 artış), Batman (3.584 kişi-%80 artış), Mardin (3.551 kişi-%141 artış) ve Ağrı (1.902 kişi-%792 artış) şeklinde devam ediyor.


Değerli Kardeşlerim, bizim Hükümet olarak beklentimiz;

•      Diyarbakır’ın ve diğer 6. Bölge illerinin ülkemizin diğer bölgeleri ile arasındaki gelişmişlik uçurumunun azalması,

•      Bölge gençlerinin diğer bölgelere göç etmek zorunda kalmaması,

•      İçinde bulunduğumuz çözüm sürecinin de katkısıyla, uzun yıllar çivi dahi çakılmayan bölgemizde artık vatandaşlarımıza iş ve aş sağlayacak fabrikaların bacasının tütmesi.


Muşlu bir kardeşiniz olarak, bu coğrafyanın bir insanı olarak, Diyarbakır’ın ve bölgenin kalkınmasına katkı sağlayacak projelere vesile olduğum için çok mutluyum.


El ele verirsek Allah’ın izniyle çok daha güzel işlere imza atacağız.


Diyarbakır neden Güneydoğu’nun Paris’i olmasın?

Diyarbakır, 2002’de sadece 6,8 milyon dolar ihracat yapıyordu, 2012’de bu rakam 200 milyon dolara dayandı (198,9) 10 yılda neredeyse 30 kat artıştan bahsediyorum.

2002’de 18 Diyarbakırlı ihracatçı firmamız 23 ülke ve bölgeye ihracat yapıyordu; 2012’de tam 161 firmamız 66 ülke ve bölgeye ihracat yapıyor.

Bu yılın ilk dört ayında Diyarbakır’ın ihracatı yüzde 2,8’lik bir düşüşle 56 milyon dolar olsa da ben Diyarbakır’ın ihracatta yeni bir rekor kıracağına inanıyorum. TİM verilerine göre; 1 Ocak-18 Haziran 2013 arasında Diyarbakır’ın ihracatı geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 10 artışla (%9,8) 90,4 milyon dolar.

İthalatına bakacak olursak; 2002’de 7,3 milyon dolar olan Diyarbakır’ın ithalatı 2012’de 69 milyon dolara yükselmiş.

Yani, on yıl önce dış ticaret açığı veren Diyarbakır bugün dış ticaret fazlası vererek (2012: 130 milyon dolar) dünya ile daha fazla bütünleşen, daha fazla entegre olan bir kentimiz…


 

Diyarbakır, sadece tarihi surlarıyla, kültürüyle, medeniyetlere ev sahipliği yapmış bir şehir olarak bilinmesin. Aynı zamanda yatırımcılara sunduğu imkânlarla gelişen ve büyüyen bir şehir olarak bilinsin. Sizlerle birlikte bu amaç doğrultusunda ve bu başarıları daimi kılmak üzere aralıksız çalışmaya devam edeceğiz.  

 
KTD HİZMET OFİSİMİZ
Hizmet Binamız ve fotoğraf galerimiz için tıklayınız...
FAYDALI LİNKLER
Faydalı linklere ulaşmak için tıklayınız...
BASIN'DA KONYA TEŞVİK
Basın'da Konya Teşvik
SHORT INFORMATION ABOUT THE COMPANY
Click here for short info about Konya Tesvik Consultancy
INC KOBİ ASİSTANI
INC Kobi Asistans sayfasını ziyaret etmek için tıklayınız...
Bizi Takip Edin   
Tüm Hakları Saklıdır. © Haziran 2014 KONYA TEŞVİK DANIŞMANLIK. Firmamız, sitedeki bazı bilgilerin güncel olmamasından sorumlu tutulamaz =>Turizm Yatırım Teşvik,Patent & Marka,Endüstriyel Tasarım,Faydalı Model,TSE,Garanti Belgesi,Satış Sonrası Hizmetler,HYB,Yetkili Servis Ağı,Mevka,Kalkınma Ajansı,2. El Makine İthalatı,DİİB,IPARD,Kırsal Kalkınma,Hurda,Kapasite,Sanayi Sicil,Gıda Üretim İzni,GSM,Barkod,OSB Fizibilite Etüd,Milli Emlak,GSM,İhracat Pazar Araştırması,İthalatçı Firmalar,Kırsal Kalkınma,KOSGEB,TÜBİTAK,....